START FILM FEST 2017

Růžový slon?

Velrybí aeroplán?

Kočka unášená ptactvem?

No proč ne – ve světě fantazie je možné úplně všechno… Právě bezbřehá představivost a fantazie, bez které se žádný umělec a jeho dílo neobejde, se stává hlavním vizuálním motivem druhého ročníku START FILMu.
Ve vizuálním stylu se zrcadlí dětský pohled na svět, kterého bychom se pro jeho inspirativnost a svobodu neměli nikdy vzdát. Zároveň se v něm odráží i surrealistická obraznost, jež popírá běžnou logiku a blíží se barvitému, zábavnému snu.